• Titulinis
  • Žinios
  • 2022.06.30. Kultūros paveldo centras baigė didžiulės apimties Vilniaus gynybinės sien...

Kultūros paveldo centras baigė didžiulės apimties Vilniaus gynybinės sienos komplekso ir su juo susijusių kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių tikslinimo projektus

Vykdydami Kultūros ministerijos pavedimą, 14 Kultūros paveldo centro specialistų tris mėnesius intensyviai dirbo iš naujo tikslindami Vilniaus miesto gynybinės sienos komplekso ir susijusių objektų apskaitos dokumentaciją.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai pateikti Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso (39, G235K), Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso (751, G277K), S. Daukanto a. 3, Vilniaus bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio (1072, G418K) S. Daukanto a. 1, Lauryno Gucevičiaus paminklo (15287, DR1305), L. Stuokos-Gucevičiaus skvere, Bogdanovičių namo (44206), Universiteto g. 14, Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansamblio (1043, G356K), Šv. Ignoto g. 4, 6, Pastatų komplekso (44238), Vilniaus g. 28, Pastato (44241), Liejyklos g. 3, Pastato (16901), Vilniaus g. 37, Administracinio pastato (10351), Vilniaus g. 39, Namo (44222), Klaipėdos g. 4, Namų komplekso (47510), Klaipėdos g. 5, 5a, 5b, Namo (12507), Pylimo g. 22, Rūmų, vad. Umiastovskių (1109), Trakų g. 2, Juozapo Tiškevičiaus rūmų pastatų komplekso (44178), Trakų g. 1, Pastato (44179), Pylimo g. 30, Namo (44180), Pylimo g. 32, Namo (44181), Pylimo g. 34, Žydų ligoninės pastatų komplekso (47478), Pylimo g. 38, 38A, 38C, 38D, Pastato (15964), Rūdninkų g. 13, Pastato (44228), Pylimo g. 46, Pastato (44229), Pylimo g. 44, Pastato (44230), Pylimo g. 42, Pastato (44231), Pylimo g. 40, Pastato (44236), Ligoninės g. 3, Pastato (44237), Ligoninės g. 5, Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (815, G203K), Visų Šventųjų g. 1, 5, 7, 9, Parapijos susirinkimų pastato (44115), Pylimo g. 50, Mergaičių prieglaudos pastato (47529), Pylimo g. 52, Pastato (47511), Pylimo g. 48, Rūmų vad. Pšezdeckių (10631, G343K), Visų Šventų g. 7, Koščicų rūmų pastatų komplekso (47544), Visų Šventųjų g. 9, Pylimo g. 56, Pastatų komplekso (44248), Bazilijonų g. 10A, 12, 14, Aušros Vartų g. 21, Namo (44249), Bazilijonų g. 6, Namo (44250), Bazilijonų g. 8, Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio (748, G359K), Aušros Vartų g. 12, 14, Pastato (47580), Aušros Vartų g. 14, Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio (747, G357K), Aušros Vartų g. 10, Pastato (44192), Aušros Vartų g. 10C, Vilniaus stačiatikių Dievo Motinos ėmimo į dangų soboro (1104), Maironio g. 14, Romerių namo (1034), Bokšto g. 10, Namo (44296), Bokšto g. 18, Namo (26996), Bokšto g. 16, Namo (26995), Bokšto g. 14, Namo (39453), Maironio g., Adomo Mickevičiaus paminklinio komplekso (33678), Maironio g. akto projektai.

 Akto projektuose, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei publikacijomis, tikslinamos minėtų objektų vertingosios savybės, išskaidant ir atskiriant Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų komplekso, Reprezentacinio statinių komplekso, Bonifratrų vienuolyno statinių ansamblio, Vilniaus jėzuitų noviciato pastatų ansamblio, Rūmų, vad. Umiastovskių, Juozapo Tiškevičiaus rūmų pastatų komplekso, Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio, Rūmų vad. Pšezdeckių, Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pastatų ansamblio, Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno statinių ansamblio, kitų namų ir pastatų kompleksų kompleksines dalis.

Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybai patvirtinus šiuos projektus, bus baigtas 2018 metais pradėtas, bet laikinai sustabdytas darbas. Vilniaus miesto senamiestyje atsiras išsami informacija apie vieną svarbiausių jo elementą - gynybinių įtvirtinimų žiedą, kuris formavo ir tebeformuoja senamiesčio užstatymo struktūrą.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-26, 15:33:44