Paslaugų įkainiai

                                                                                               PATVIRTINTA
                                                                                                                            Kultūros paveldo centro direktoriaus
                                                                                                                            2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. Į-03

KULTŪROS PAVELDO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

                                                                                DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS

Eil. Nr. Aprašymas kaina EUR
1. Užsakovo pateiktų dokumentų kopijavimas (Kopijuoti aparatu pateikiami tik geros arba patenkinamos būklės dokumentai):  
1.1 Nespalvotos kopijos:  
1.1.1. A 4 formato puslapio kopija 0.09
1.1.2. A 4 formato (lapo) dvipusė kopija 0.12
1.1.3 A 3 formato puslapio kopija 0.14
1.1.4. A 3 formato (lapo) dvipusė kopija 0.23
1.2 Spalvotos kopijos:  
1.2.1. A 4 formato puslapio kopija 0.23
1.2.2. A 4 formato (lapo) dvipusė kopija 0.35
1.2.3. A 3 formato puslapio kopija 0.48
1.2.4. A 3 formato (lapo) dvipusė kopija 0.87
2. Dokumentų fondų sąraše įrašytų dokumentų  (po 1960 m.), leidinių kopijavimas:  
2.1. Nespalvotos kopijos  tekstiniai dokumentai:  
2.1.1. A 4 formato puslapio kopija 0.20
2.1.2. A 4 formato (lapo) dvipusė kopija 0.35
2.1.3. A 3 formato puslapio kopija                    0.41
2.1.4. A 3 formato (lapo) dvipusė kopija 0.52
2.2 Nespalvotos kopijos , 1 nuotrauka 0.29
3. Dokumentų fondų (F. 1, 3, 15, 17, 22, 35, 36, 41) bei Spaudinių fondų sąraše įrašytų retų, senų ir rankraštinių dokumentų fotografijų kopijavimas:  
3.1. Nespalvotos kopijos  tekstiniai dokumentai:  
3.1.1. A 4 formato puslapio kopija 0.58
3.1.2. A 4 formato (lapo) dvipusė kopija 0.87
3.1.3. A 3 formato puslapio kopija                    1.16
3.1.4. A 3 formato (lapo) dvipusė kopija

1.59

3.2. Nespalvotos kopijos, 1 nuotrauka 1.59
4.

Už dokumentų naudojimą dauginimo (kopijavimo) tikslams, išnešant iš Kultūros paveldo centro (1 išnešimas)

2.90

                                                                               SKAITMENINIMAS

Eil. Nr. Aprašymas kaina EUR
1. Spaudinių skenavimas:                                                                                             
1.1. A4, 1 vaizdas 0.29
1.2 A3, 1 vaizdas 0.43
2. Skenuoto vaizdo atspausdinimas:  
2.1 A4, 1 vaizdas 0.14
2.2 A3, 1 vaizdas 0.29
3. Dokumentų fondų sąraše įrašytų dokumentų  (po 1960 m.) skaitmeninis vaizdas JPG, TIFF,  formatu pasirinktinai):  
3.1. iki 300 dpi:  
3.1.1. A4, 1 vaizdas 0.75
3.1.2. nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas 1.45
3.2. 300 ir daugiau dpi:  
3.2.1. A4, 1 vaizdas 0.87
3.2.2. nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas 1.74
4. Dokumentų fondų (F. 1, 3, 15, 17, 22, 35, 36, 41) bei Spaudinių fondų sąraše įrašytų retų, senų ir rankraštinių dokumentų, fotografijų skaitmeninis vaizdas JPG, TIFF formatu pasirinktinai):  
4.1. iki 300 dpi:  
4.1.1. A4, 1 vaizdas 1.16
4.1.2. nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas 2.90
4.2. 300 ir daugiau dpi:  
4.2.1.

A4, 1 vaizdas

1.45
4.2.2. nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas 4.34
5. Skenuotų dokumentų įrašymas į USB, CD-R, CD-RW (iki 150 MB) 0.43
6. Skenuotų dokumentų įrašymas į USB, CD-R, CD-RW (virš 150 MB) 1.01
7. Duomenų įrašymas į elektroninę laikmeną iš KPC duomenų bazės 2.90
8. Skaitmeninės kopijos siuntimas elektroniniu paštu 0.29
9. Skaitmeninės kopijos spausdinimas:  
9.1. A4 tekstinės 0.29
9.2. Nuotraukos 0.87
10. Elektroninės laikmenos:  
10.1. CD-R, CD-RW 0.72
10.2. DVD             1.01
 
KITOS PASLAUGOS
Eil. Nr. Aprašymaskaina EUR20. Leidimas filmuoti komercinėms televizijoms Dokumentų fondų sąraše įrašytus dokumentus bei Spaudinių fondų sąraše įrašytus retus,
senus ir rankraštinius dokumentus: 28.9620.1.XIX a. – 1940 m.14.4820.2. Po 1940 m. 

a) Užsakius kopijas telefonu, faksu, paštu ar elektroniniu paštu, pridedamas užsakymo įvykdymo kainos 10 % mokestis.

b) Siunčiant atliktus darbus paštu, taikomi papildomai tuo metu galiojantys Lietuvos pašto įkainiai.


______________________


Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-26, 13:58:37