• Titulinis
  • Žinios
  • 2022.11.15 Kultūros paveldo centras parengė ir visuomenei pristatė viešą Lietuvos lai...

Kultūros paveldo centras parengė ir visuomenei pristatė viešą Lietuvos laisvės gynėjų (1918-1940) skaitmeninį žinyną

Kultūros paveldo centras 2022 m. gegužės - lapkričio mėn. įgyvendino dalinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos finansuojamą projektą „1919-1940 m. žuvusių ir nuo žaizdų, ligų mirusių Lietuvos karių, šaulių, partizanų biografinių duomenų skaitmeninės bazės parengimas ir pateikimas viešajai prieigai“. Šio projekto tikslas buvo surinkti  ir suklasifikuoti biografinius Nepriklausomybės kovų dalyvių – savanorių, karių, šaulių, partizanų – bei kitų tarpukariu Lietuvos kariuomenėje tarnavusių karių duomenis, sukurti skaitmeninę duomenų bazę – žinyną ir suteikti galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su joje pateikiamais duomenimis. 

Įgyvendinant šį projektą Kultūros paveldo centro partneriais buvo Krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejus ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Per beveik septynis projekto įgyvendinimo mėnesius iš viso parengta daugiau nei 3000 biografinių duomenų lentelių su įrašais apie turimus Lietuvos kariuomenės savanorių, karių, šaulių ir partizanų biografinius duomenis, žiniomis apie jų išsilavinimo, įstojimo į Lietuvos kariuomene datomis, tarnybos vietomi, dalyvavimą mūšiuose, žūties ar mirties aplinkybes bei palaidojimo vietas. Ši surinkta ir suklasifikuota informacija yra patalpinta viešai prieinamame skaitmeniniame žinyne, kurį visi besidomintys XX a. pradžios Lietuvos istorija gali rasti Kultūros paveldo centro internetinėje svetainėje www.kpc.lt ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus „Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę“ kriptoje.

          

  


Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-26, 15:33:58