Metodinė tyrimų taryba

 
Metodinės tyrimų tarybos pirmininkė Indrė Kačinskaitė
(NKPA atestato Nr. 3338 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – architektūrinio, etnokultūrinio, želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo)

 

Remiantis 2020-01-31 Kultūros paveldo centro direktoriaus įsakymu Nr. Į-8 patvirtintų Kultūros paveldo centro Metodinės tyrimų tarybos nuostatų IV skyriaus 8 punktu, 3 metų kadencijai į tarybą išrinkti:

Violeta Bruzgelevičiūtė -  NKPA atestato Nr. 0940,(Veiklos rūšis - paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo);

Milda Bugailiškytė - NKPA atestato Nr. 4093 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – architektūrinio, urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo);

Loreta Jatulionytė-Brezgienė  - NKPA atestato Nr. 3220 (Veiklos rūšis – paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas, specializacija: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė – mitologinio, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo.);

Arūnas Strazdas - paveldosaugos (specialiosios) ekspertizė: nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį: archeologinio, povandeninio, istorinio, mitologinio;

Dr. Asta Giniūnienė humanitarinių mokslų srities menotyros mokslo krypties daktaro laipsnis;

Dr. Lijana Birškytė-Klimienė  - HD Nr. 00002 humanitarinių mokslų srities menotyros mokslo krypties daktaro diplomas;

Asta Grubinskaitė - restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 521 (Suteikta restauravimo chemiko technologo specializacija, 1 kvalifikacinė kategorija);

Dr. Eglė Jūravičienė - restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 522 (Suteikta restauravimo technologo: cheminiai tyrimai specializacija, 2 kvalifikacinė kategorija).


Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-29, 12:19:26