• Titulinis
  • Žinios
  • 2022.10.19 Istorija tampa labiau prieinama visuomenei – Kultūros paveldo centras kuria ...

Istorija tampa labiau prieinama visuomenei – Kultūros paveldo centras kuria Lietuvos laisvės gynėjų (1919-1940 m.) skaitmeninį žinyną

               Šių metų spalio 27 d. 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (adresas: K. Donelaičio g. 64, Kaunas)  įvyks renginys „Mūsų savanoriai: Lietuvos Laisvės gynėjų (1919-1940 m.) viešo žinyno pristatymas“. Pristatyme pakviesti dalyvauti LR Vyriausybės kanceliarijos, Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijų bei kitų valstybės institucijų atstovai, Lietuvos kariuomenės kūrėjai ir karininkai, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų nariai, moksleiviai ir jų mokytojai. Pranešimus skaitys Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Lietuvos šaulių sąjungos, Kultūros paveldo centro atstovai, taip pat bus aplankyta muziejuje esanti „Žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę“ kripta. 

              Skaitmenis žinynas kuriamas įgyvendinant Kultūros paveldo centro projektą „1919-1940 m. žuvusių ir nuo žaizdų, ligų mirusių Lietuvos karių, šaulių, partizanų biografinių duomenų skaitmeninės bazės parengimas ir pateikimas viešajai prieigai“. Pradinius duomenis surinko istorikas Eugenijus Ivaškevičius.

              Šio projekto tikslas – sukaupti, patikslinti ir suklasifikuoti įvairių šaltinių duomenis apie 1918 m. atkurtą Lietuvos valstybę gynusius karius – savanorius, šaulius ir partizanus, jų likimus bei palaidojimo vietas, išsaugoti ir įamžinti jų atminimą ateities kartoms, o sukauptą skaitmeninę duomenų bazę padaryti prieinamą ne tik siauram tyrėjų ratui, bei ir plačiajai visuomenei. 

              Lietuvos Tarybai 1918 m. vasario 16 d. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, valstybei atkurti ir apginti reikėjo valios, drąsos ir sutelktų visos Lietuvos vadovų bei žmonių pastangų. Lietuvos karių – savanorių, šaulių, partizanų pademonstruotas ryžtas, drąsa ir pasiaukojimas yra didvyriškumo pavyzdys bei valios ginti savo Tėvynę įkvėpimo šaltinis. Tai ypač aktualu šiandien, kuomet Lietuva gyvena nežmoniškų grėsmių sąlygomis, o Ukraina gina savo valstybę bei visą Europą nuo kremliaus karinės agresijos.

             „Lietuvos kariuomenė atliko itin reikšmingą vaidmenį kuriant nepriklausomą valstybę, įtvirtinant jos statusą, atremiant priešiškų šalių bandymus kėsintis į Lietuvos teritoriją ginkluota jėga. Valstybę gynė į Lietuvos kariuomenę stoję savanoriai, šauktiniai, tada ir vėliau veikę organizuoti partizanų būriai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Visi jie – mūsų savanoriai!” – akcentavo projektą iniciavusio Kultūros paveldo centro direktorius, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Virgilijus Kačinskas. 

             Kultūros paveldo centro kartu su Krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir Lietuvos šaulių sąjunga įgyvendinamas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos iš dalies finansuojamas projektas svariai prisidės prie istorinės atminties puoselėjimo, įamžinant už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojusių asmenų atminimą.

            Sukurta 1919-1940 m. žuvusiųjų ir žaizdų, ligų mirusių Lietuvos karių, šaulių partizanų biografinių duomenų skaitmeninė bazė – viešas žinynas bus patalpintas Kultūros paveldo centro internetinėje svetainėje ir Vytauto Didžiojo Karo muziejaus „Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę“ kriptoje bei bus prieinamas viešam naudojimui. Remiantis surinkta ir patikslinta informacija taip pat bus teikiami siūlymai įtraukti į Kultūros vertybių registrą 1919-1940 m. karių, partizanų, šaulių kapus. Duomenis žadama rinkti ir apie kitus 1918-1990 metų Lietuvos laisvės gynėjus.

           Surinktą ir skaitmenizuotą informaciją bus galimą naudoti skatinant pilietines iniciatyvas, įamžinant už valstybės laisvę kovojusių asmenų atminimą, ugdant ir šviečiant jaunąją kartą. 


Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-26, 15:33:47