Detaliųjų tyrimų rūšys ir apimtys

Detaliųjų tyrimų poskyris
 
        Detaliųjų tyrimų poskyrio laboratorijoje atliekami nekilnojamųjų kultūros vertybių cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai. Prieš pradedant konservavimo – restauravimo darbus būtina nustatyti, kokios sudėties naudotas tinkas, mūras, koks užpildo rupumas, sudedamųjų dalių santykiai, morfologija. Restauruojant kultūros vertybes būtina naudoti medžiagas, kurios atitinka senąją technologiją arba jai neprieštarauja.
 
Atliekami tyrimai:
 
1. Cheminė ir granuliometrinė tinko bei mūro analizė.

       Privaloma atlikti mūro sudėtinių medžiagų analizę (cheminė ir užpildo granulometrinė analizės), nustatyti organinę rišamąją medžiagą, kadangi naudojamos restauracinės medžiagos turi būti tos pačios kilmės.

      Granuliometrinė sudėtis – užpildo dalelių pasiskirstymas pagal stambumą, išreikštas išbirų per nustatytą sietų skaičių masės procentais.

       Cheminė tinko bei mūro analizė atliekama norint nustatyti tinko ir mūro kokybinę sudėtį. Cheminės sudėties analizės metu siekiama įvertinti naudotas pirmines medžiagas, skiedinio paruošimo technologiją. Lyginamuoju būdu analizuojami skiediniai pagal tris rodiklius, susijusius su skiedinio sudėtimi:

1) karbonizuotų kalkių;
2) smėlio (užpildas);
3) hidraulinių priemaišų procentinius kiekius pagal svorį.
    Cheminės analizės rezultatas – nustatomi rodikliai (oksidai, esantys skiedinyje), pateikiamas rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, išskaičiuojamas hidraulinis ir magnezinis moduliai.
Tyrimų metu nustatoma granuliometrinė, kiekybinė cheminė sudėtis, pateikiamas vizualinis aprašymas, rekomendacijos konservavimo – restauravimo darbams.
 
2. Polichromijos tyrimai – cheminiai ir stratigrafiniai dažų sluoksnių tyrimai
     Privaloma atlikti stratigrafinius dažų sluoksnių tyrimus, nustatyti pirminius dažų sluoksnius, rišamąsias medžiagas, pigmentus, atlikimo techniką ir remiantis šiais tyrimais turi būti sudarytos technologinės rekomendacijos sienų tapybos tvarkybos darbams.
Prieš atliekant sienų tapybos, freskų konservavimo – restauravimo darbus būtina nustatyti, kokie naudoti tikslūs dažai (kokios sudėties naudoti dažai)(pigmentai ir rišamoji medžiaga), kad restauravimo metu būtų naudojamos tinkamos medžiagos, kurios atitinka senąją technologiją arba jai neprieštarauja. Todėl atliekami tapybos polichrominiai tyrimai, t.y. atliekami cheminiai dažų sluoksnių tyrimai, kurių metu nustatomi mėginių pigmentai, rišamoji medžiaga, dažymo technologija.
Kiekviename dažų sluoksnyje yra pigmentai ir rišamosios medžiagos. Rišamoji medžiaga yra svarbi dėl naujų dažų tinkamumo, kadangi turi būti naudojama tokia pat rišamoji medžiaga arba jai gimininga (turi nereaguoti, tinkamai apsaugoti).
      Prieš restauruojant freską (ar sienų tapybą) svarbu nustatyti ne tik, kokie dažai, bet ir kiek jų sluoksnių yra freskoje ar sienų tapyboje. Atlikus stratigrafinius dažų sluoksnių tyrimus nustatomas tikslus mėginį dengiančių dažų sluoksnių skaičius. Remiantis stratigrafija (dažų sluoksnių kiekis) nustatoma, kurie dažų sluoksniai pirminiai, kokios jų spalvos ir t.t.
Laboratorijoje atliekami nekilnojamųjų metalinių kultūros paveldo objektų medžiagiškumo tyrimai. Prieš restauruojant metalinį paminklą būtina nustatyti, kokie metalai jį sudaro (elementai) ir tik tuomet naudoti medžiagas, kurios geriausiai tinka tokio metalo konservavimui, restauravimui.
Polichrominių (cheminiai ir stratigrafiniai tyrimai) metu nustatomi pigmentai, rišamosios medžiagos, dažų sluoksnių eiliškumas, kiekis. Pateikiamos išvados, tapybos konservavimo – restauravimo rekomendacijos.
 
3. Cheminė korozija – vandenyje tirpių druskų tyrimai
      Cheminė korozija yra viena aršiausiai ardančių konstrukcijas. Vandenyje tirpios druskos kristalinasi pastato konstrukcijų paviršiuose (sienos ir kt.) tokiu būdu ardydamos vidinius ir viršutinius medžiagų sluoksnius. Būtina nustatyti, kiek ir kokių vandenyje tirpių druskų yra objekte ir nedelsiant jas pašalinti.
Analizės metu atliekama kokybinė vandenyje tirpių druskų analizė. Pateikiamos nudruskinimo rekomendacijos.
 
4. Biologinė korozija – mikrobiologiniai tyrimai
      Privaloma atlikti biologinės korozijos (biologiniai kenkėjai) tyrimus. Turimų metu nustatomi biologiniai kenkėjai – kerpės, dumbliai, bakterijos, entomologiniai kenkėjai. Pateikiamos antiseptikavimo rekomendacijos.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:03:26