Įgyvendinami ES projektai

 

 

 

Kultūros paveldo centras kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir dar 23 partneriais pradeda įgyvendinti investicijų projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Kultūros paveldo centras, nuo 2018 m. birželio 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. vykdo projektą „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIOS VIRTUALIOS KULTŪRINĖS ERDVĖS PLĖTRA“. Šio projekto pagrindinis tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projektą finansuoja ES Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto vertė – 9,9 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. KPC tenkanti finansavimo dalis – 83 790 Eur.

Pagrindinis investicinio projektas tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projekto metu bus modernizuotas Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos funkcionalumas ir sukurtos 9 naujos elektroninės paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo ePaveldas paslaugų gavėjams aktualiais tikslais:

  1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
  2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
  3. „Vieno langelio“ paslauga;
  4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
  5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
  6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
  7. Muzikos iš natų grojimo paslauga;
  8. Žemėlapių pateikimo paslauga;
  9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

 Įgyvendinto projekto dėka bus galima efektyviau ir tiksliau vykdyti kultūros objektų paiešką, interaktyviai teikti informaciją apie kultūros turinį; užtikrinti didesnę kultūrinio turinio sklaidą, gausesnį skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondą bei aktualizuoti suskaitmenintos. 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-31, 14:05:08