Įgyvendinami ES projektai

 

Kultūros paveldo centras kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir dar 23 partneriais pradeda įgyvendinti investicijų projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“.

Projekto vertė – 9,9 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. KPC tenkanti finansavimo dalis – 83 790 Eur.

Pagrindinis investicinio projektas tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Projekto metu bus modernizuotas Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos funkcionalumas ir sukurtos 9 naujos elektroninės paslaugos, palengvinančios skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo ePaveldas paslaugų gavėjams aktualiais tikslais:

  1. Skaitmeninio turinio susiejimo su geografine vieta paslauga;
  2. Skaitmeninio turinio valdymo paslauga;
  3. „Vieno langelio“ paslauga;
  4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymo paslauga;
  5. Personalizuotų virtualių parodų paslauga;
  6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimo paslauga;
  7. Muzikos iš natų grojimo paslauga;
  8. Žemėlapių pateikimo paslauga;
  9. Virtualiosios ir papildytosios realybės ekspozicijų paslauga.

 Įgyvendinto projekto dėka bus galima efektyviau ir tiksliau vykdyti kultūros objektų paiešką, interaktyviai teikti informaciją apie kultūros turinį; užtikrinti didesnę kultūrinio turinio sklaidą, gausesnį skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondą bei aktualizuoti suskaitmenintos.

 

 


Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-04, 11:18:52