• Titulinis
  • LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAI (1918-1990)

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAI (1918-1990)

16672217898575_image-501b7590b8e6e799c37a9a293d47e20a.jpg

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto archyvinis fondas, Vyriausybės, įvairių organizacijų ir komitetų įsakymų ir atsišaukimų byla (F.923, ap.1, b.52, 1.2); Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lietuvos Taryba, 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, žinomą Lietuvos Nepriklausomybės Akto pavadinimu. Valstybei atkurti ir apginti reikėjo valios, drąsos ir bendrų pastangų. Lietuvos kariuomenės sukūrimas - esmė, atremiant priešų puolimą. Valstybę gynė į Lietuvos kariuomenę stoję savanoriai, šauktiniai, tada ir vėliau veikę organizuoti partizanų būriai bei Lietuvos šaulių sąjungos nariai. Visi jie – mūsų SAVANORIAI.

Siekdami išsaugoti ir įamžinti 1919-1940 m. žuvusių, nuo žaizdų, ligų mirusių SAVANORIŲ atminimą, Kultūros paveldo centras kartu su Krašto apsaugos ministerija, Vytauto Didžiojo karo muziejumi, Lietuvos šaulių sąjunga pristato Lietuvos didvyrius. Surinktos įvairių šaltinių žinios dabar vienoje duomenų bazėje atveriamos visuomenei. Valstybės kovų už Nepriklausomybę ir Laisvę istorija bei jos pamokos tegul veda mus VALSTYBĖS keliu.

Pildant asmens duomenis vadovautasi principu – teikiama tik dokumentuose, šaltiniuose užfiksuota informacija, jeigu tokios informacijos nėra, lentelės eilutė nepildoma arba įrašoma, kad duomenys tikslinami. Tikimės, kad trūkstantys duomenys bendromis pastangomis bus surasti, nes jų rinkimas toliau tęsiamas. Jeigu turite žinių (dokumentų), galinčių papildyti ar patikslinti skelbiamus duomenis, prašytume susisiekti e.p. [email protected].

Tai pradžia. Rinksime ir skelbsime duomenis apie visus 1918-1990 metų mūsų SAVANORIUS - 1941 metų birželio sukilėlius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos leidėjus ir platintojus, 1972 m. Kauno pavasario drąsuolius, Lietuvos Helsinkio grupės narius, Lietuvos laisvės lygos narius, 45 pabaltijiečių memorandumo signatarus, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veikėjus – visus visus Lietuvos laisvės gynėjus. Kviečiame prisidėti.

Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis