Dvarų sodybos

Šioje Dvarų sodybų duomenų bazėje cituojami duomenys iš Lietuvos dvarų duomenų bazės, kuri buvo pradėta rengti 2002 rugsėjį. Iki 2004 metų pabaigos duomenų bazė buvo užbaigta, įtraukiant į ją visas apskaitoje esančias dvarų sodybas. Taip pat iki 2004 metų pabaigos buvo parengtas Lietuvos dvarų sklaidos žemėlapis, kuris buvo sudarytas pagal tikslias dvarų sodybų GPS koordinates, panaudojant GIS pagrindą. 2004 metų Lietuvos dvarų duomenų bazės autorius Andrius Vinskas. Prie projekto taip pat prisidėjo: Vincas Brezgys (architektūra), Ričardas Stulpinas (architektūra), Andrius Kulikauskas (programavimas), Indrė Kačinskaitė (architektūra), Dalia Puodžiukienė (architektūros istorija), Jonas Nemanis (menotyra). Lietuvos dvarų duomenų bazės projektą finansavo Kultūros vertybių apsaugos departamentas (dabar Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos), Kultūros paveldo centras ir Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

Lietuvos dvarų duomenų bazė atgaivinta Kultūros paveldo centro lėšomis